Zastosowanie pomp przemysłowych

  • by

W pompie śrubowej spiralny wirnik śrubowy obraca się w stałej obudowie, która jest ukształtowana w taki sposób, że wgłębienia powstałe na wlocie przesuwają się w kierunku wylotu, gdy śruba się obraca. W trakcie formowania się wnęki powstaje częściowa próżnia, która wciąga ciecz do pompy. Ciecz ta jest następnie przenoszona na drugą stronę pompy wewnątrz postępującej szczeliny.

Pompy śrubowe i elektromagnetyczne

pompy przemysłoweKształt stałego korpusu pompy sprawia, że na wylocie z pompy szczelina zamyka się, co powoduje wzrost ciśnienia, które zmusza ciecz do przedostania się do linii wylotowej. Pompy śrubowe mogą pompować ciecze zawierające opary lub cząstki stałe. Zapewniają one stałą wydajność przy znikomej pulsacji dla danej prędkości obrotowej wirnika. Ponieważ pompy śrubowe nie wymagają wlotowych i wylotowych zaworów zwrotnych, mogą być stosowane do pompowania cieczy o bardzo dużej lepkości. Chociaż pompy przemysłowe śrubowe są nieporęczne, ciężkie i drogie, są solidne, wolno się zużywają i mają wyjątkowo długą żywotność. W technice jądrowej i w metalurgii stosowane są pompy elektromagnetyczne. Są one najczęściej stosowanymi rodzajami pomp używanych do dozowania cieczy. Pompy elektromagnetyczne mogą być wykorzystywane tylko do pompowania cieczy, które są dobrymi przewodnikami elektrycznymi. Rura przenosząca ciecz jest umieszczona w polu magnetycznym.

Prąd przepływa w poprzek cieczy, tak że jest ona poddawana działaniu siły elektromagnetycznej w kierunku przepływu. Prąd i pole magnetyczne mogą być wytwarzane na różne sposoby. Zasada działania pompy elektromagnetycznej jest taka sama jak silnika elektrycznego. Pompy elektromagnetyczne są stosowane do pompowania ciekłych metali, które są wykorzystywane do chłodzenia reaktorów jądrowych.