Wyposażenie zakładów pracy – myjki do oczu

Wyposażenie zakładów pracy – myjki do oczu

Ochrona pracowników w miejscach zatrudnienia – problem znany prawie każdej osobie. Wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w pracy mają służyć tak pracownikom, jak i pracodawcom. Jakkolwiek zapewnienie ochrony etatowcom jest powinnością pracodawcy, o czym nierzadko zapomina się.

myjka do oczuIncydenty w czasie wykonywania wielu czynności zdarzają się zbyt wielokrotnie. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu ubiegłego roku wypadkom w trakcie pracy uległo ponad 40 tysięcy osób. Przyczyną takiego stanu rzeczy często jest nieprawidłowa forma pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, wielokrotne łamanie przepisów bhp a także kiepski stan techniczny wielu urządzeń, lub ich niedobór. Niestety, często zapomina się, że za bezpieczeństwo w zakładzie pracy w równym stopniu odpowiadają pracownicy oraz pracodawcy, gdyż najnowsze, bezpieczne sprzęty nie obronią naszej kondycji kiedy naumyślnie łamiemy obowiązujące prawa.

Grabexim – myjki do oczu

Dbanie o dobre wyposażenie zakładu pracy jest szczególnie istotne w miejscach, gdzie pracownicy narażeni są na bliską styczność z niebezpiecznymi chemikaliami. Pracownicy niedostatecznie chronieni narażają się nie tylko na stratę zdrowia, ale tez życia. Z tego też względu powstały specjalne urządzenia, które służą do zminimalizowania zagrożenia zranienia bądź uszkodzenia skóry. Zaliczają się do nich dla przykładu prysznice bezpieczeństwa i specjalne myjki do oczu, które instalowane powinny być we wszelakich galwanizerniach, miejscach przeładunku chemikaliów, chlorowniach oraz oczyszczalniach ścieku. Tego rodzaju przyrządy są na stałe połączone do instalacji wodociągowej, w jakich przez naciśnięcie klapki albo pociągnięcie za cięgno wywołuje wydostanie się obfitego strumienia wody.

Jak świadczy o tym nazwa, oczomyjki przeznaczone są do mycia obu gałek ocznych w tym samym czasie, które mogły mieć niebezpieczne zetknięcie z jakąkolwiek substancją, natomiast natryski bezpieczeństwa przeznaczone są do obmywania całej powierzchni ciała. Najistotniejsze jednak jest, aby przestrzegać wszelkich norm bezpieczeństwa, zarówno przez etatowców, jak i pracodawców, którzy są do tego zobligowani przez przepisy K.C..

Dodaj komentarz

Close Menu