Wymagania dotyczące próbek łamania złączy

Wymagania dotyczące próbek łamania złączy

 

Podstawową zasadą przypadku próby łamania złączy spawanych jest odpowiednie przygotowanie próbek do realizacji. Bardzo często trafiają się niezgodności spawalnicze, które ukazują się dopiero w trakcie próby łamania. Warto zakwalifikować niezgodności spawalnicze do poziomów jakości, zgodnych z certyfikatami ISO.

Na czym polega próba łamania złącz?

przydatna próba łamania złącz spawanychPróba łamania złącz polega na złamaniu wybranej próbki do celów badawczych warstwy materiału. Oględziny dokonywane są przy pomocy specjalistycznej lupy, bądź wykorzystując gołe oko. Za pomocą badania możemy stwierdzić, jaka jest wielkość i niezgodności całości przetopu. Można również w przybliżeniu ustalić, jakie właściwości plastyczne mają spoiny. Przydatna próba łamania złącz spawanych wykorzystywana jest najczęściej przy użyciu specjalistycznej maszyny wytrzymałościowej typu Amsler. Przydatna próba łamania złączy spawanych jest elementem egzaminowania spawaczy, którzy zajmować się będą stalą i stopami niklu. Łamanie złącz spawanych jest jedną z najlepszych metod, która sprawdza umiejętności nabyte przez spawacza w czasie trwania całego kursu. Próba łamania złączy spawanych może być przeprowadzona w warunkach warsztatowych przy wykorzystaniu najprostszych narzędzi, takich jak dźwignia, prasa, czy młot. Przydatna próba łamania złączy spawanych jest wykonywana w dość krótkim czasie, co pozwala na zmniejszenie kosztu realizacji.

W przypadku spoin czołowych, możliwe jest ukazanie tak zwanych przeklejeń, które nie pojawiają się w przypadku badania RT. Po próbie łamania złączy spawanych następuje ręczne spawanie specjalistyczną elektrodą, bądź przy użyciu łukowego drutu. Specjalistyczny egzamin pozwala na określenie znajomości spawacza i umiejętności wokół pracy na przydatnej w próbie łamania złączy spawanych.

 

Close Menu