Skuteczne kurtyny dymowe

  • by

Obiekty budowlane są chronione na różne sposoby przed pożarem i jego skutkami. Choć nie da się całkowicie zabezpieczyć ich przed ogniem, to jednak można w znaczący sposób zminimalizować ryzyko jego wybuchu i szybkiego rozprzestrzeniania.

W jakim celu montowana jest kurtyna dymowa?

stałe kurtyny dymoweKiedy wybuchnie pożar w budynku, to przeważnie największe zagrożenie stanowi dla ludzi, który znajdują się wewnątrz. Nierzadko bywa, że ogień i gęsty dym odcinają drogę ucieczki ludziom przebywającym w środku budynku, dlatego tak ważne są bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz wszelkie mechanizmy ułatwiające usuwanie dymu z pomieszczeń. W budynkach bardzo wiele materiałów szybko ulega płomieniom, przez co pożar może strawić cały obiekt w ciągu kilkudziesięciu minut. Ogniowi zawsze towarzyszy gęsty i duszący dym, który sprawia, że wiele osób ulega zaczadzeniu, dlatego tak istotne jest szybkie odprowadzanie go przez odpowiednie systemy oddymiające. Obecnie w większości budynków wielkopowierzchniowych takich jak hale, magazyny, lotniska czy galerie handlowe, są stosowane automatyczne lub stałe kurtyny dymowe, które służą do tworzenia przestrzeni wolnych od dymu. Dzięki kurtnom powstają swoistego rodzaju tunele z odciągniętym z pomieszczeń dymem, które są połączone z systemami wentylacyjnymi, które sprawnie odprowadzają go na zewnątrz budynku. Dzięki takiej instalacji ogień się wolniej rozprzestrzenia, a ludzie znajdujący się wewnątrz budynku mają szansę na szybką i sprawną ewakuację.

Od mementu wybuchu pożaru zawsze mija kilkanaście minut zanim zjawi się na miejscu straż pożarna. Czasem pożar tak szybko się rozprzestrzenia, że ludzie mają niewiele czasu na ewakuację. Jeżeli w budynku są zainstalowane specjalne kurtyny dymowe, to ten czas się nieco wydłuża.