Saperzy w Polsce

Saperzy w Polsce

Praca w służbach mundurowych nie należy do najłatwiejszych i często obarczona jest dużym ryzykiem. Szczególnie mężczyźni najczęściej chcą pracować jako policjanci. strażacy, wojskowi, czy saperzy. W takim zawodzie wcześniej można przejść na emeryturę.

Do jakich prac są zatrudniani saperzy?

saperZgodnie z definicją, saperzy się zajmują przede wszystkim rozbrajaniem wszelkich niebezpiecznych ładunków wybuchowych i rozminowaniem terenów. To oczywiście ogólne ujęcie, bo tak naprawdę zajmują się wieloma pracami, które są im zlecane w kraju i za granicą. Saper może pracować w wojsku, w policji, albo w firmie saperskiej. Są oni wysyłani na misje wojskowe w celu rozminowania terenu, lub zaminowania go w trakcie działań wojennych. W naszym kraju co jakiś czas się słyszy o nalezieniu przez pracowników budowlanych w trakcie robót, jakichś niewypałów, czy pocisków z czasów drugiej wojny światom, a ich likwidacji wzywani są saperzy. To zadanie mogą wykonywać samodzielnie, albo w przypadku szczególnie niebezpiecznych ładunków, robotów mobilnych, które za nich lokalizują, sprawdzają i unicestwiają je. Jest to bardzo niebezpieczna praca, ponieważ każdy, nawet najmniejszy błąd może kosztować sapera utratę zdrowia, lub życia. Saperzy znajdują pracę także przy wyburzaniu budynków przeznaczonych do rozbiórki, czy mostów, lub innych budowli, które wymagają podłożenia odpowiednich ładunków wybuchowych. W taki sposób mogą pracować jedynie osoby o stalowych nerwach, dużej wiedzy i doświadczeniu.

Praca, które wymagają ponoszenia dużego ryzyka, są najczęściej dobrze płatne, dlatego wciąż nie brakuje chętnych do tego zawodu. To także zawód, w którym nieodzownym elementem jest wysoki poziom adrenaliny, który determinuje wielu ludzi do pracy w takim charakterze.

Close Menu