Rola aparatów powietrznych

W bardzo wielu sytuacjach, w ratownictwie niezbędne jest zastosowanie urządzeń oddechowych pozwalających na bezpieczne przebywanie w strefach zagrożenia. Pożary, katastrofy przemysłowe, w tym zagrożenia chemiczne, wymagają użycia specjalistycznego sprzętu.

Aparaty powietrzne jako wyposażenie ratownika

Aparat powietrznyPaństwowa Straż Pożarna, jak i strażacy z Ochotniczych jednostek gaśniczo – ratowniczych, muszą obowiązkowo być wyposażenie w odpowiedni sprzęt. Oprócz ruchomych elementów osprzętu, każdy strażak-ratownik musi posiadać odpowiednią odzież ochronną zależną od warunków i zagrożenia, a także bardzo istotny element wyposażenia, czyli aparat powietrzny. Urządzenie to musi charakteryzować bardzo duży stopień wytrzymałości, by mogło sprawdzić się w najbardziej ekstremalnych warunkach. Chronią przed zanieczyszczaniami toksycznymi i zapewniają niezbędny zapas tlenu. Ułatwiają oddychanie i zmniejszają ryzyko powikłań, częstych w pracy ratownika. By móc używać tych urządzeń, straż ochotnicza musi być przeszkolona i posiadać szkolenie drugiego stopnia, gdzie zdaje się egzamin praktyczny w tak zwanej komorze dymowej. Strażacy i ratownicy zawodowi są szkoleni w tym zakresie już od samego początku, by móc sprostać najtrudniejszym wymaganiom zagrożeń ogniowych i chemicznych. Dodatkowym urządzeniem niemal zawsze zespolonym z aparaturą powietrzną indywidualnego użytkowania jest czujnik bezruchu, który znacznie podwyższa bezpieczeństwo pracujących w zagrożeniu ratowników.

Urządzenia powietrzne indywidualnej ochrony ratownika dzielą się na trzy podstawowe grupy: izolujące, ucieczkowe i o stałym zasileniu. Powinny posiadać też wydłużony czas autonomii. Wszystkie muszą spełniać niezbędne wymogi i  posiadać międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytku.