Porady spadkowe i w sprawach testamentu

Porady spadkowe i w sprawach testamentu

Zarówno sporządzenie prawidłowego testamentu, jak i późniejsze sprawy związane z dziedziczeniem, wymagają porady prawnej. Radca prawny, bądź adwokat, który specjalizuje się w sprawach dziedziczenia, poradzi, w jaki sposób mądrze skonstruować testament. Dokument ten w przypadku śmierci, ułatwi rodzinie i bliskim podział lub zarządzanie majątkiem.

Radca prawny od testamentów

porady prawne testamentSpisanie testamentu wzbudza u wielu ludzi mieszane uczucia. Co prawda, wiele kwestii spadkowych uregulowanych zostało przepisami prawa, lecz testament nadal pozostaje podstawowym oświadczeniem woli, co do dziedziczenia. Osoby udzielające porady prawne testament traktują jak każdy inny, urzędowy dokument. Powinien mieć odpowiednią konstrukcję, być czytelny dla osób, których dotyczy. Przede wszystkim testament musi uwzględniać dobra jakimi dysponuje osoba go spisująca. Dzięki temu dokumentowi, spadkobiercy będą mieli jasność co do dyspozycji, oczekiwań zmarłego. Rodzina uniknie kłótni i ewentualnych, wieloletnich sporów sadowych. Testament reguluje wszystkie kwestie dotyczące nieruchomości, ruchomości, cennych przedmiotów, zarządu nad firmą, przedsiębiorstwem, dziedziczenia udziałów w zyskach itd. Spisanie testamentu zapewni spokój zarówno osobie piszącej, jak wszystkim zainteresowanym jego majątkiem. Jest to najprostszy sposób na uregulowanie kwestii spadkowych jeszcze za życia. Testamenty wykonują notariusze, radcy prawni i kancelarie notarialne.

Porady prawne w sprawach spadkowych i kwestiach związanych z testamentami, należą do popularnych, codziennych kwestii, z jakimi stykają się prawnicy. Notariusz pomoże skonstruować lub zatwierdzi istniejący testament – akt woli. Konsultacje i porady prawne w sprawach testamentów udzielają prawnicy, notariusze i radcy.