Jak stosować stymulatory wzrostu roślin?

  • by

Opryskiwanie upraw wodnymi roztworami regulatorów wzrostu połączone jest z wprowadzaniem pestycydów do zwalczania szkodników i chorób. Regulatory wzrostu dają pozytywne rezultaty, gdy są stosowane razem z herbicydami. Warto zastanowić się nad tym, co daje przeciętnemu rolnikowi stosowanie stymulatorów wzrostu zbóż.

Co daje regulator wzrostu zbóż?

naturalny stymulator wzrostu zbóżZacznijmy od podziemnej części rośliny, czyli korzenia, którego funkcją jest pobieranie z gleby substancji mineralnych oraz wody. Stanowi więc podstawę każdej rośliny w tym zboża, jak pszenica, kukurydza, żyto, czy jęczmień. Naturalny stymulator wzrostu zbóż zapewnia wzmocnienie silnego systemu korzeniowego. Dodatkowo jeszcze pozwala na zwiększenie zimotrwałości upraw ozimych w wyniku gromadzenia się cukrów w tkance miękiszowej, czyli takiej, która jest magazynem składników odżywczych rośliny. Mało kto wie o tym, ale rozwój populacji mikroorganizmów zdolnych do wytwarzania substancji antybiotycznych jest bardzo pożyteczny. Stymulator roślin zwiększa właśnie ten proces. Jeśli chodzi o liście, to regulator ma za zadanie zwiększenia zawartości fotosyntetycznych chlorofilów. Fotosynteza jest w końcu procesem wymiany gazowej. Najważniejszym celem regulatora wzrostu zbóż jest redukcja chorób roślin poprzez wzmocnienie ściany łodygi. Zwarcica i twardzica, czyli części zbudowane z tkanki wzmacniającej są w o wiele lepszym stanie. Jakość zboża znacznie się poprawia, co daje wzrost plonu o dwanaście do nawet trzydziestu procent.

Pod wpływem regulatorów wzrostu produkcja zbóż znacznie wzrasta. Jak widać po powyższych argumentach, warto stosować, aby rośliny były bardziej dorodne i zdrowsze. Współczesny rolnik nie ma teraz łatwo, dlatego jest zmuszony stosować niezastąpione stymulatory wzrostu roślin.